Kundsegment

FÖRESKRIVANDE LED

MER KOLLEGA ÄN KUND

Du som föreskriver är självklart oerhört viktig för oss. Vi ser dig som en branschkollega som kan behöva diskutera eller få hjälp med att hitta den rätta produkten.

Se oss gärna som en del av ditt team och använd oss till att komplettera och stötta där det behövs, t ex med belysningsplanerare, teknisk kompetens, ljusberäkningar, styrsystem eller i framtagandet av rätt produkter.

Koppla gärna in oss som bollplank i ett tidigt skede för att diskutera olika idéer. Vi kan frigöra tid och bidra med nya infallsvinklar till din projektering.

Med den erfarenhet vi byggt upp, kan vi både ge förslag på beprövade lösningar och överraska med nya. Men vi gillar också att få ta del av dina idéer, din erfarenhet och feedback. Vi snappar upp allt som kan göra oss bättre tillsammans.

ELENTREPRENAD

KOMPLETT LEVERANTÖR FÖR HELA PROJEKTET

Hur ljuset upplevs och vilken funktion det fyller är oerhört viktigt, det vet både du och vi. Därför projekterar vi alltid ljus före produkt och först när ljusets funktion och syfte är fastställt arbetar vi fram den optimala belysningslösningen. Med vår sammanslagna kompetens och erfarenhet, inom såväl det tekniska som det estetiska, tar vi projektet i mål tillsammans!

Se oss som din samarbetspartner genom hela projektet. Vi har arbetat länge i branschen och talar ”elektriska”, precis som du. Vi förstår vad du säger och gör vårt yttersta för att du ska få det du vill ha. Hos oss har du en kontaktperson som förser dig med det du behöver – underlag, armaturer, teknik och support. Här hittar du ett heltäckande produktsortiment med alltifrån standardarmaturer, nödljus och styrsystem till skräddarsydda anpassade lösningar. Vad behöver ditt projekt? Tillsammans tar vi fram den optimala belysningen till projektet.

KEDJEKUNDER

ALLT LJUS PÅ DITT VARUMÄRKE

Att ljussättningen är viktig för ditt koncept är självklart. Rätt ljusupplevelse stärker ditt varumärke och ökar din försäljning. I Kontrast Group har du en partner som är med dig genom hela processen och formar ditt belysningskoncept efter dina specifika önskemål och förutsättningar. Vi är bra på att tydliggöra din profil, addera det lilla extra och stärka din konkurrenskraft både med det man ser och med genomtänkta och kostnadseffektiva lösningar.

Vi hjälper dig att hitta det ljus som passar just din verksamhet, lösningen paketeras sen efter budget och önskemål. Är en skräddarsydd lösning det bästa för dig? Med vår kunskap och breda kontaktnät inom tillverkning och produktion kan du i så fall vara trygg i att vi hittar en snabb och kostnadseffektiv tillverkning av dina unika produkter. När konceptet väl är satt finns vi där som partner och ser till att din belysningslösning är fräsch och uppdaterad, år efter år. Kort sagt, vi sätter ljus på dina visioner.

FASTIGHETSÄGARE

TRIVSAM MILJÖ, ANGENÄMA KOSTNADER

Vi vet hur viktigt det är att skapa en behaglig miljö som känns trivsam och trygg. För dina hyresgästers skull och för din fastighets attraktionskraft. Vackert belysta byggnader där ljuset är både praktiskt och estetiskt vinner alltid i längden.

Oavsett om du ska bygga nytt, göra en renovering eller vill se över din befintliga anläggning, är vi gärna din stabila partner genom hela processen Vi hjälper dig att hitta lösningar som matchar de behov som finns och ser samtidigt till att du får en hållbar energiförbrukning och rimliga kostnader för drift och underhåll. Det ska vara bekvämt och praktiskt, energisparande och ekonomiskt.

Har du en äldre anläggning med nya behov? Då kan vi ta fram en plan med den uppdatering som din fastighet behöver. Självklart är vi din högra hand när det gäller att förstå alla olika begrepp och valmöjligheter både när det gäller föråldrad och ny teknik.

Kort och gott så hjälper vi dig att skapa en trivsam och vacker miljö för dem som ska vistas där, samtidigt som det blir både hållbart och lönsamt för dig.

PRODUKTUTVECKLING

EN PARTNER HELA VÄGEN

Vi älskar produktutveckling, från idé och genom hela processen till färdigt resultat. Att kunna bidra med vår kunskap och se en smart och estetisk produkt växa fram. Har du en idé eller vision? Låt oss bli ditt kreativa bollplank!

På Kontrast Group har vi ett brett kontaktnät, både inom och utanför Sveriges gränser. Vi arbetar dagligen med att ta fram unika belysningslösningar och har stor kunskap inom tillverkningsteknik och produktion. Det gör att vi kan hjälpa dig att hitta en smidig och ekonomisk lösning som tar din vision till briljant produkt.

Vi älskar nya idéer. Därför blir vi gärna din partner i alltifrån att anpassa en anslutning i en standardarmatur till att skissa fram något helt unikt, och genom hela tillverkningsprocessen som följer.